כיצד פותחים עסק ביבשת עם %100 של השקעה זרה באישור הרשות לפיתוח הכלכלי (DED) של דובאי

כיצד פותחים עסק ביבשת עם %100 של השקעה זרה באישור הרשות לפיתוח הכלכלי (DED) של דובאי

Irina AlMutawa 3 במאי 2021

כיצד פותחים עסק ביבשת עם %100 של השקעה זרה באישור הרשות לפיתוח הכלכלי (DED) של דובאי


לפני הגשת בקשה להוצאת רישיון מטעם DED של דובאי בעל העסק צריך להחליט איפה העסק שלו יתנהל, בשטח היבשתי של דובאי או ב-Freezone. כדי לפתוח עסק באיחוד האמירויות צריך לדעת ולהבין את הכללים ואת התנאים שהותקנו על ידי DED של דובאי. להלן פירוט הדברים שעליך לדעת ולהבין:

 

1. שותף / סוכן שירות מקומי חובה: חברות שעובדות באיחוד האמירויות זקוקות להשתתפות של אזרח איחוד האמירויות או כשותף (עם בעלות בחברה לא פחות מ-%51) או כסוכן שירות מקומי (ללא בעלות). 2. תפקידו של השותף המקומי והסוכן המקומי בעסקך: חתימתו של השותף / סוכן השירות המקומי בעניינים שקשורים לבקשות שמוגשות לרשויות המדינה ולצורך שמירה על קשר עם רשויות המדינה. משקיע זר רשאי לבצע עסקאות בעצמו ללא כל השתתפות מצד השותף / סוכן השירות המקומי אם יקבל ממנו ייפוי כוח (זהו פרט חשוב מאוד, לרוב השותפים המקומיים לא נותנים ייפוי כוח וזה גורם לעיכובים בפעילות עסקית, לאובדן זמן ולהפסדים כספיים).

 

 

האם נדרשים אישורים מיוחדים לקבלת הרישיון מטעם DED? באיחוד האמירויות כולל דובאי מותרות פעילויות עסקיות מגוונות. אבל פעילויות מסוימות מאוסדרות על ידי רשויות מדינה רלוונטיות ולכן מחייבות קבלת הרשאה מראש. לדוגמה רישיונות בתחום מקרקעין טעונים אישור מטעם הרשות לפיקוח בתחום המקרקעין (RERA), רשיונות לפעילות חינוכית טעונים אישור מטעם הרשות לענייני מדע ופיתוח ההון האנושי (KHDA), פעילות בתחום בתי חולים / מרפאות / קבלת רישיונות לפעילות רפואית מצריכות אישור מטעם רשות הבריאות של דובאי (DHA) וכו'. זאת עבודה שלנו שאנו עושים לטובתך.

סוגי רישיונות DED:

  • רישיון תעשייתי לייצור ושיווק תוצרת מוגמרת תוך שימוש בחומרי גלם.
  • רישיון לסחר בכל המוצרים החוקיים ללא הגבלות גיאוגרפיות.
  • רישיון מקצועי ליחידים או לקבוצות שעוסקים במתן שירותי ייעוץ, ייעוץ הנדסי, שירותי הנהלת חשבונות, שירותים מנהליים, בהוראה, חינוך וכד'.

 

כיצד אתה (אזרח זר) יכול להחזיק ב-100% בעלות בעסק שלך?

בשני מצבים:

1. אם תקים חברה שתעסוק במתן שירותים מקצועיים


(זרים רשאים להחזיק במלוא הבעלות בחברה מקצועית. אם כן חברה מקצועית זקוקה רק לסוכן שירות מקומי שתפקידו יכול למלא יחיד (אזרח איחוד האמירויות) או תאגיד (תאגיד מאיחוד האמירויות ש כל חבריו הם אזרחים מקומיים).


סוכן השירות המקומי אינו מחזיק במניות החברה. אבל הוא מקבל שכר קבוע שנתי בגין מתן שירותים לרשויות מקומיות).

 

במידת הצורך אזרח זר יכול לקבל מהסוכן המקומי ייפוי כוח לביצוע כל הפעולות הרשמיות.

 

2.אם כבר יש לך עסק במדינת ישיבתך אזי פתיחת סניף עשויה להיות הפתרון המיטבי לפריסתו באיחוד האמירויות תוך שמירה על 100% של הבעלות.


פתיחת סניף אינה מחייבת השתתפותו של אזרח מקומי בהון המניות. אם כן תוכל לבחור סוכן שירות מקומי בתור חברה מקצועית. אולם הסניף חייב לעסוק באותו סוג הפעילות בו עוסקת חברת האם.


אם חברת האם רשאית לעסוק בכמה סוגי פעילות חברת הבת באיחוד האמירויות תהיה רשאית לעסוק בכולם או באחדים מהם.


 

3. תוכל לפתוח עסק ב-Freezone, זאת עבודה שלנו שאנו עושים לטובתך.


 


 

 

לא נמצאו תוצאות

בבקשה, תקן את השגיאות הבאות: